สารบัญสินค้าของสยามเบลล์ แยกตามหมวดหมู่สินค้า

เครื่องใช้ทองเหลือง

    โตกทองเหลือง 12 ราศี

     พานทองเหลืองลายบัว

     โตกทองเหลืองโบราณ

     โตกทองเหลืองขอบหยัก

     โตกทองเหลืองทรงกลม

     ถาดทองเหลืองทรงกลม

     ถาดทองเหลืองทรงเหลี่ยม

     ถาดทองเหลืองทรงไข่

     ถาดทองเหลืองลายองุ่น

     ถาดทองเหลืองขอบหยัก

     พานทองเหลือง 12 ราศี

     พานทองเหลืองกลีบบัว

     พานทองเหลืองหนามเตย

     ขันพานทองเหลืองลายบัว

     ขันพานทองเหลืองลายฉลุ

     ทัพพีทองเหลือง

     ปิ่นโตทองเหลือง

     กระทะทองเหลือง

     กระทะปิ้งย่างทองเหลือง

     จานสเต็กทองเหลือง

     เตากำยานทองเหลือง

     กรวดน้ำทองเหลืองลายบัว

     กรวดน้ำทองเหลืองลายเรียบ

     กระถางธูปทองเหลืองหัวสิงห์

     กระถางธูปทองเหลืองปากจีบ

     แจกันทองเหลืองทรงกลม

     แจกันทองเหลืองทรงสูง

     แจกันทองเหลืองทรงโบว์ลิ่ง

     โกศทองเหลืองทรงสูง

     โกศทองเหลืองทรงเจดีย์

     โกศทองเหลืองทรงกลม

     เชิงเทียนทองเหลืองทรงสูง

     เชิงเทียนทองเหลืองกลีบบัว

     เชิงเทียนทองเหลืองจานรอง

     ตลับทองเหลืองทรงฟักทอง

     ตลับทองเหลืองทรงกลม

     ผอบทองเหลือง

     ตลับพระธาตุ

     มือจับประตูหัวสิงห์

     ตาชั่ง ตราชู ทองเหลือง

     ขันทองเหลือง

     จอกทองเหลือง

กระดิ่งทองเหลือง กระดิ่งสัมฤทธิ์ กระดิ่งช่อฟ้า กระดิ่งใบโพธิ์

   กระดิ่งลายระฆัง

     กระดิ่งลายเกลี้ยง

     กระดิ่งลายเกลี้ยงเล็ก

     กระดิ่งเนปาลทรงแหลม

     กระดิ่งเนปาลทรงกลม

     กระดิ่งทรงระฆัง

     กระดิ่งทองเหลืองใบเหลี่ยม

     กระดิ่งสีเงินทรงระฆัง

     กระดิ่งสีเงินลายเรียบ

ขาแขวนกระดิ่ง ขาแขวนระฆังติดผนัง

    ขาแขวนกระดิ่งแบบขาเดี่ยว

    ขาแขวนกระดิ่งขาคู่

    ขาแขวนระฆังสมอเรือ

    ขาแขวนระฆังขาเหล็ก

ระฆังทองเหลือง

ระฆังโรงเรียน ระฆังรถไฟ ระฆังบาร์ ระฆังมวย ระฆังเรือ

     ระฆังโรงเรียน ระฆังรถไฟ ระฆังมวย ระฆังบาร์ ระฆังเรือ สีทอง

     ระฆังโรงเรียน ระฆังรถไฟ ระฆังมวย ระฆังบาร์ ระฆังเรือ สีเงิน

ระฆังไล่นก

ระฆังสัมฤทธิ์ ระฆังสำริด ระฆังลงหิน

     ระฆังสัมฤทธิ์ ระฆังสำริด ระฆังลงหิน ทรงรัตนโกสินทร์

     ระฆังสัมฤทธิ์ ระฆังสำริด ระฆังลงหิน ทรงล้านนาเชียงใหม่

     ระฆังสัมฤทธิ์ ระฆังสำริด ระฆังลงหิน ทรงล้านนาพญานาค

     ระฆังสัมฤทธิ์ ระฆังสำริด ระฆังลงหิน ทรงล้านนาหัวช้าง

ที่แขวนระฆังโรงเรียน ขาแขวนระฆังโรงเรียน

     ระฆังโรงเรียนติดผนัง

     ระฆังตั้งโต๊ะ ทรงเหลี่ยม

     ระฆังตั้งโต๊ะ ทรงโค้ง

     ระฆังเรือติดผนังสมอเรือ

     ระฆังตั้งพื้น

     ระฆังแขวนหน้าบ้าน

ระฆังโบสถ์ ระฆังคริสต์ ระฆังโบสถ์คริสต์ ระฆังฝรั่ง

กระดิ่งวัว กระดิ่งควาย กระพรวนวัว กระพรวนควาย กระดึงวัว กระดึงควาย Cow bells

     กระดิ่งวัว กระดิ่งควาย ทรงเหลี่ยม

     กระดิ่งวัว กระดิ่งควาย ทรงกลม

     กระพรวนวัว กระพรวนควาย

     กระดิ่งวัว กระดิ่งควาย ทรงโบราณ

     กระดิ่งวัว ทรงกระดึง

กระพรวนทองเหลือง

     น้ำเต้าฮวงจุ้ย น้ำเต้าทองเหลือง กระพรวนน้ำเต้า

กระดิ่งลม ระฆังลม โมบายลม กระดิ่งลมญี่ปุ่น

     ระฆังลมติดผนัง

     กระดิ่งลมผีตาโขน

     กระดิ่งลมญี่ปุ่น ลายเกลี้ยง

     กระดิ่งลมญี่ปุ่น ลายดอกไม้

     กระดิ่งลมญี่ปุ่น ลายนกฮูก

     กระดิ่งลม ระฆังลม แบบใบเหลี่ยม

โมบายกระดิ่งทองเหลือง

     โมบายตาข่ายดักฝัน

     โมบายพวงกลม

     โมบายช้างไทย

     โมบายหินสี

กระดิ่งด้าม กระดิ่งมือ กระดิ่งด้ามจับ กระดิ่งมือจับ Hand bells

     กระดิ่งด้ามทองเหลือง แบบด้ามไม้

     กระดิ่งด้ามทองเหลือง ทรงเนปาลลาย

     กระดิ่งด้ามทองเหลือง ทรงเนปาลเรียบ

     กระดิ่งด้ามทองเหลือง ด้ามทองเหลือง

     กระดิ่งด้ามทองเหลืองขนาดเล็ก แบบด้ามไม้

กระดิ่งติดประตู ระฆังติดประตู กระดิ่งแขวนประตู ระฆังแขวนประตู

     กระดิ่งติดประตู กระดิ่งวัวเหลี่ยม

     กระดิ่งติดประตู ระฆังโรงเรียน

     กระดิ่งติดประตู กระดิ่งเกลี้ยง

     กระดิ่งติดประตู กระดิ่งลาย

     กระดิ่งติดประตู กระดิ่งกลม

     กระดิ่งเกาะประตู กระดิ่งเกลี้ยง

     กระดิ่งเกาะประตู กระดิ่งลาย

     กระดิ่งเกาะประตู กระดิ่งวัว

     กระดิ่งเกาะประตู ระฆังโรงเรียน

    กระดิ่งเกาะประตู กระดิ่งกลม

     ระฆังแขวนประตู

     กระดิ่งลมติดประตู ระฆังลมติดประตู

     ระฆังโรงเรียนติดประตู ขาทองเหลือง

     กระพรวนแขวนประตู ลายเนปาล

     กระพรวนแขวนประตู แบบเกลี้ยง

     กระดิ่งติดประตูกระจก ลายถุงเงินถุงทอง

     กระดิ่งติดประตูกระจก ลายนกฮูก

     กระดิ่งติดประตูกระจก ลายปลาทอง

     กระดิ่งแขวนประตูกระจก

     ระฆังหน้าบ้าน กระดิ่งหน้าบ้าน

     ระฆังติดหน้าบ้านแทนออด

กระดิ่งติดประตูพร้อมขาแขวนทองเหลือง

กระดิ่งคริสต์มาส กระดิ่งจิ๋ว กระดิ่งเล็ก ระฆังเงินระฆังทอง กระดิ่งเงินกระดิ่งทอง

ใบโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง โพธิ์นาก

กระดิ่งหมา กระดิ่งแมว

     กระดิ่งหมา กระดิ่งแมวลายสุนัข

     กระดิ่งหมา กระดิ่งแมว ลายแมว

     กระดิ่งหมา กระดิ่งแมว ทรงกระพรวน

     กระดิ่งหมา กระดิ่งแมว ทรงกระดิ่งเกลี้ยง

     กระดิ่งหมา กระดิ่งแมว ทรงกระพรวนยิ้ม

     กระดิ่งหมา กระดิ่งแมว ทรงกระพรวนเนปาล

พวงกุญแจ พวงกุญแจกระดิ่ง พวงกุญแจระฆัง พวงกุญแจกระพรวน พวงกุญแจทองเหลือง 

     พวงกุญแจกระพรวนทองเหลือง

     พวงกุญแจกระดิ่ง ลายสุนัข

     พวงกุญแจกระดิ่ง ลายแมว

     พวงกุญแจกระดิ่ง ลายบ้านทรงไทย

     พวงกุญแจกระดิ่ง ลายผีตาโขน

     พวงกุญแจกระดิ่ง ลายช้างก้านกล้วย

     พวงกุญแจกระดิ่ง ลายโอ่งมังกร

     พวงกุญแจกระดิ่ง ลายหนุมาน

     พวงกุญแจกระดิ่ง ลายนกฮูก

     พวงกุญแจกระดิ่ง ลายกระดิ่งเกลี้ยง

     พวงกุญแจกระดิ่ง ทรงระฆังไทย

     พวงกุญแจกระดิ่ง ทรงระฆังโบสถ์

     พวงกุญแจกระดิ่ง ทรงกระพรวนยิ้ม

     พวงกุญแจกระพรวนเนปาล

     พวงกุญแจกระพรวน ผลส้ม

     พวงกุญแจกระพรวน พวงองุ่น

     พวงกุญแจกระพรวนโบราณ

 

    

     

 

Visitors: 401,654