www.siambell.com

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายกระดิ่งทองเหลือง กระดิ่งสำริด ระฆังทองเหลือง ระฆังสำริด ระฆังโรงเรียน ระฆังโบสถ์ รับประกันคุณภาพและบริการ ด้วยประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี เป็นสินค้า OTOP และได้รับเครื่องหมาย DBD Silver จากกระทรวงพานิชย์ สนใจติดต่อ โทร. 081-9131733 

Line ID : siambell

 

 

Visitors: 272,462