วิธีการดูแลรักษา ทำความสะอาด เครื่องใช้ทองเหลือง

www.siambell.com

สยามเบลล์ (siambell) : ผลิตและจำหน่าย เครื่องใช้ทองเหลืองต่างๆ ได้แก่ ขันทองเหลือง พานทองเหลือง ถาดทองเหลือง โตกทองเหลือง ขันพานทองเหลือง แจกันทองเหลือง โกศทองเหลือง กระถางธูปทองเหลือง บาตรทองเหลือง ปิ่นโตทองเหลือง ทัพพีทองเหลือง ตลับทองเหลือง ผอบทองเหลือง ตลับพระธาตุ ตาชั่งทองเหลือง ตราชูทองเหลือง ที่จับประตูทองเหลือง กรวดน้ำทองเหลือง เป็นต้น และงาน กระดิ่งทองเหลือง กระดิ่งสัมฤทธิ์ กระดิ่งใบโพธิ์ กระดิ่งช่อฟ้า กระดิ่งทำบุญ กระดิ่งวัด กระดิ่งลม กระดิ่งอินเดีย กระดิ่งเนปาล ระฆังทองเหลือง ระฆังสัมฤทธิ์ ระฆังช่อฟ้า ระฆังใบโพธิ์ ระฆังโรงเรียน ระฆังรถไฟ ระฆังเรือ ระฆังมวย ระฆังบาร์ เป็นต้น ผลิตและหล่อจากทองเหลืองแท้เนื้อดี เป็นงานแฮนด์เมด งานปราณีตสวยงาม คุณภาพมาตรฐาน บริการดี ราคาไม่แพง รับประกันผลงานด้วยประสบการณ์กว่ายี่สิบปี

โทร. 081-913 1733

Line ID : siambell

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

การทำความสะอาดเครื่องใช้ทองเหลือง

เครื่องใช้ทองเหลือง (Brass utensils) ต่างๆ ได้แก่ ขันทองเหลือง พานทองเหลือง ถาดทองเหลือง โตกทองเหลือง ขันพานทองเหลือง โกศทองเหลือง กรวดน้ำทองเหลือง ทัพพีทองเหลือง ปิ่นโตทองเหลือง เชิงเทียนทองเหลือง กระถางธูปทองเหลือง จับประตูทองเหลือง ตาชั่งทองเหลือง ตราชูทองเหลือง ตลับทองเหลือง ผอบทองเหลือง ตลับพระธาตุ หรือแม้แต่งานทองเหลืองอย่างพวก กระดิ่งทองเหลือง กระดิ่งสัมฤทธิ์ กระดิ่งช่อฟ้า กระดิ่งใบโพธิ์ กระดิ่งวัด กระดิ่งทำบุญ ระฆังทองเหลือง ระฆังสัมฤทธิ์ ระฆังใบโพธิ์ ระฆังช่อฟ้า ระฆังโรงเรียน ระฆังรถไฟ ระฆังมวย ระฆังบาร์ ระฆังเรือ เป็นต้น งานทองเหลืองต่างๆเหล่านี้ผลิตจากวัสดุทองเหลือง คุณสมบัติที่โดดเด่นของทองเหลืองคือ ความสวยงามของเนื้อทองเหลืองที่มีสีเหลืองสุกอร่ามคล้ายทองคำ คนจึงนิยมนำทองเหลืองมาทำเป็นเครื่องใช้ทองเหลือง แต่้ข้อเสียอย่างหนึ่งของทองเหลืองคือ ทองเหลืองจะทำปฏิกริยากับอ๊อกซิเจนในอากาศ ทำให้เกิดเป็นคราบหมองคล้ำ

เครื่องใช้ทองเหลืองจำพวก ขันทองเหลือง พานทองเหลือง ถาดทองเหลือง โตกทองเหลือง ขันพานทองเหลือง โกศทองเหลือง กรวดน้ำทองเหลือง ทัพพีทองเหลือง ปิ่นโตทองเหลือง เชิงเทียนทองเหลือง กระถางธูปทองเหลือง จับประตูทองเหลือง ตาชั่งทองเหลือง ตราชูทองเหลือง ตลับทองเหลือง ผอบทองเหลือง ตลับพระธาตุ แจกันทองเหลือง กระดิ่งทองเหลือง กระดิ่งสัมฤทธิ์ กระดิ่งช่อฟ้า กระดิ่งใบโพธิ์ กระดิ่งวัด กระดิ่งโบสถ์ กระดิ่งทำบุญ ระฆังทองเหลือง ระฆังสัมฤทธิ์ ระฆังโรงเรียน ระฆังมวย ระฆังบาร์ ระฆังเรือ ต่างๆเหล่านี้ ตอนผลิตออกจากโรงงานหรือโรงหล่อ จะมีการขัดเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์ (Wax) เพิ่อให้เกิดความเงางาม และเป็นการเคลือบป้องกันการทำปฏิกริยากับอ๊อกซิเจนในอากาศ เป็นการยืดอายุความหมองคล้ำ แต่ก็ช่วยได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น 

แล้วเราจะมีวิธีดูแลรักษาความเงางามของเครื่องใช้ทองเหลืองให้มีอายุยืนนานขึ้นได้อย่างไร และหากเกิดความหมองคล้ำแล้ว เราจะมีวิธีทำความสะอาดอย่างไร ให้เครื่องใช้ทองเหลืองกลับมาเงางามได้เหมือนเดิม หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับของเดิม

1)  การยืดอายุความหมองคล้ำของเครื่องใช้ทองเหลือง อย่างที่บอกความหมองคล้ำของเครื่องใช้ทองเหลืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ขันทองเหลือง พานทองเหลือง ถาดทองเหลือง โตกทองเหลือง ขันพานทองเหลือง โกศทองเหลือง กรวดน้ำทองเหลือง ทัพพีทองเหลือง ปิ่นโตทองเหลือง เชิงเทียนทองเหลือง กระถางธูปทองเหลือง จับประตูทองเหลือง ตาชั่งทองเหลือง ตราชูทองเหลือง ตลับทองเหลือง ผอบทองเหลือง ตลับพระธาตุ แจกันทองเหลือง กระดิ่งทองเหลือง กระดิ่งสัมฤทธิ์ กระดิ่งช่อฟ้า กระดิ่งใบโพธิ์ กระดิ่งวัด กระดิ่งโบสถ์ กระดิ่งทำบุญ ระฆังทองเหลือง ระฆังสัมฤทธิ์ ระฆังโรงเรียน ระฆังรถไฟ ระฆังมวย ระฆังบาร์ ระฆังเรือ นั้น เกิดจากปฏิกริยาอ๊อกไซด์ของผิวทองเหลือง กับอ๊อกซิเจนในอากาศ ดังนั้น วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ การพ่นเคลือบผิวเครื่องใช้ทองเหลืองต่างๆเหล่านั้น ด้วยแล๊คเกอร์บางๆ แต่วิธีนี้ใช้ได้กับเฉพาะเครื่องใช้ทองเหลืองที่ไม่ได้สัมผัสกับอาหารโดยตรง เช่นพวก กระดิ่งทองเหลือง กระดิ่งสัมฤทธิ์ กระดิ่งช่อฟ้า กระดิ่งใบโพธิ์ ระฆังทองเหลือง ระฆังสัมฤทธิ์ ระฆังโรงเรียน ระฆังรถไฟ ระฆังมวย ระฆังเรือ ระฆังบาร์ โกศทองเหลือง เชิงเทียนทองเหลือง ตลับทองเหลือง ผอบทองเหลือง ตลับพระธาตุ แจกันทองเหลือง กรวดน้ำทองเหลือง ตาชั่งทองเหลือง ตราชูทองเหลือง จับประตูทองเหลือง ส่วนเครื่องใช้ทองเหลืองที่สัมผัสอาหารโดยตรง เช่น พานทองเหลือง ถาดทองเหลือง ขันทองเหลือง บาตรทองเหลือง โตกทองเหลือง ขันพานทองเหลือง ทัพพีทองเหลือง ปิ่นโตทองเหลือง ไม่ควรพ่นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นอันตราย

2)  การเช็ดทำความสะอาดเครื่องใช้ทองเหลืองทุกครั้งด้วยผ้านุ่มสะอาดๆ แล้วตากให้แห้งก่อนเก็บก็จะช่วยยืดระยะเวลาหมองคล้ำของเครื่องใช้ทองเหลืองได้ เช่น พานทองเหลือง ถาดทองเหลือง ขันทองเหลือง ขันพานทองเหลือง บาตรทองเหลือง โตกทองเหลือง กรวดน้ำทองเหลือง แจกันทองเหลือง ปิ่นโตทองเหลือง ทัพพีทองเหลือง แจกันทองเหลือง เป็นต้น เครื่องใช้ทองเหลืองเหล่านี้ีมีโอกาสสัมผัสกับน้ำ และความชื้นตลอดเวลาที่ใช้งาน ดังนั้นโอกาสที่สีจะหมองคล้ำย่อมมีมากกว่าเครื่องใช้ทองเหลืองที่ไม่ได้สัมผัสกับน้ำและความชื้นโดยตรงอย่างพวก โกศทองเหลือง ตลับทองเหลือง ผอบทองเหลือง ตลับพระธาตุ เชิงเทียนทองเหลือง จับประตูทองเหลือง กระดิ่งทองเหลือง ระฆังทองเหลือง ระฆังโรงเรียน เป็นต้น

3)  การเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาต่างๆ ได้แก่

3.1)  มะนาว หรือน้ำส้มสายชู มะนาว หรือน้ำส้มสายชู มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งสามารถทำความสะอาดคราบหมองดำของเครื่องใช้ทองเหลืองได้เช่นกันแต่ประสิทธิภาพจะสู้น้ำยาเคมีไม่ได้ และหากคราบเยอะมากๆจะเช็ดไม่หมด และขัดไม่ขึ้นเงา แต่มีข้อดีคือ ราคาถูกและหาง่าย ที่สำคัญ สามารถทำความสะอาดเครื่องใช้ทองเหลืองที่สัมผัสอาหารได้เช่น ถาดทองเหลือง พานทองเหลือง โตกทองเหลือง ขันพานทองเหลือง บาตรทองเหลือง ขันทองเหลือง ปิ่นโตทองเหลือง ทัพพีทองเหลือง 

3.2)  น้ำยาบรัสโซ (Brasso) ทำความสะอาดได้ดี ขจัดคราบได้ดีกว่ามะนาว หาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป แต่ข้อเสียคือ ไม่ควรนำไปใช้กับเครื่องใช้ทองเหลืองที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้ได้กับงานพวก โกศทองเหลือง แจกันทองเหลือง กระถางธูปทองเหลือง เชิงเทียนทองเหลือง ตลับทองเหลือง ผอบทองเหลือง ตลับพระธาตุ จับประตูทองเหลือง ตาชั่งทองเหลือง ตราชูทองเหลือง กระดิ่งทองเหลือง กระดิ่งสัมฤทธิ์ กระดิ่งช่อฟ้า กระดิ่งใบโพธิ์ ระฆังทองเหลือง ระฆังสัมฤทธิ์ ระฆังช่อฟ้า ระฆังใบโพธิ์ ระฆังมวย ระฆังบาร์ ระฆังโรงเรียน ระฆังรถไฟ ระฆังเรือ เป็นต้น

3.3)  น้ำยาวีนอล (Wenol) ทำความสะอาดได้ดีที่สุด ขจัดคราบได้ดี มีความเงางาม หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป (โฮมโปร มีจำหน่าย) ราคาไม่แพง หลอดละร้อยกว่าบาท ใช้ได้นาน และไม่ควรใช้กับเครื่องใช้ทองเหลืองที่สัมผัสกับอาหารโดยตรงเช่นเดียวกับบรัสโซ วีนอลใช้ได้ผลดีกับเครื่องใช้ทองเหลืองที่มีพื้นพิวเรียบๆ ไม่มีลวดลาย เช่น ขันทองเหลือง พานทองเหลือง ถาดทองเหลือง โตกทองเหลือง แจกันทองเหลือง ขันพานทองเหลือง ผอบทองเหลือง ตลับทองเหลือง  

สอบถามข้อมูบเพิ่มเติม

www.siambell.com

โทร. 081-913 1733

Line ID : siambell

#วิธีทำความสะอาดเครื่องใช้ทองเหลือง #การดูแลรักษาเครื่องใช้ทองเหลือง #พานทองเหลือง #ขันทองเหลือง #ถาดทองเหลือง #ขันพานทองเหลือง #บาตรทองเหลือง #โตกทองเหลือง #โกศทองเหลือง #แจกันทองเหลือง #กรวดน้ำทองเหลือง #ปิ่นโตทองเหลือง #ทัพพีทองเหลือง #แจกันทองเหลือง #เชิงเทียนทองเหลือง #ตลับทองเหลือง #ผอบทองเหลือง #ตลับพระธาตุ #ตาชั่งทองเหลือง #ตราชูทองเหลือง #กระถางธูปทองเหลือง #กระดิ่งทองเหลือง #กระดิ่งสัมฤทธิ์ #กระดิ่งใบโพธิ์ #กระดิ่งช่อฟ้า #กระดิ่งวัด #กระดิ่งทำบุญ #ระฆังทองเหลือง #ระฆังสัมฤทธิ์ #ระฆังช่อฟ้า #ระฆังใบโพธิ์ #ระฆังโรงเรียน #ระฆังรถไฟ #ระฆังมวย #ระฆังบาร์ #ระฆังเรือ #siambell #สยามเบลล์ #brassbell #bronzebell #templebell #buddhistbell #brassutensil #brasstray #brassplate #brassbowl

Visitors: 410,341