จำหน่ายกระดิ่งและระฆังสำหรับแต่งบ้าน แต่งสวน แต่งร้าน

  

การแต่งบ้านแต่งสวนด้วยระฆัง

ปัจจุบันการใช้ระฆัง หรือกระดิ่ง มาแต่งบ้าน แต่งสวน หรือร้านค้า กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น ไม่ว่าจะการใช้ ระฆังโรงเรียน ระฆังรถไฟ ระฆังเหล็ก ระฆังลม ระฆังทองเหลือง ระฆังสำริด (สัมฤทธิ์) หรือกระดิ่งลม กระดิ่งทองเหลือง กระดิ่งสำริด (สัมฤทธิ์) ทั้งนี้เป็นเพราะว่า วัฒนธรรมของคนไทยที่เชื่อว่า เสียงของระฆังหรือกระดิ่ง เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ได้ยินได้ฟังแล้วจะดี เสียงระฆังเป็นเสียงของโชคลาภ เรียกทรัพย์ ขจัดสิ่งไม่ดีออกไป นอกจากนั้นยังได้ประโยชน์อื่นๆอีกหลายประการ เช่น การใช้ระฆังแทนออดไฟฟ้าหน้าบ้าน การใช้กระดิ่งหรือระฆังติดที่ประตูเพื่อให้ได้ยินเสียงเวลามีคนเข้าบ้านหรือร้าน นอกจากนั้นยังได้ประโยชน์ด้านความสวยงาม 

จุดที่นิยมแขวนระฆังหรือกระดิ่งเพื่อการแต่งบ้านและสวน ได้แต่ หน้าบ้าน หน้าประตูรั้วใหญ่ ประตูกระจก ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวน ในบ้่าน ใต้ชายคาบ้าน ริมระเบียงหน้าต่าง เป็นต้น สวนระฆังที่นิยมนำมาใช้ตกแต่งได้แก่ ระฆังโรงเรียน ระฆังรถไฟ ระฆังสวน ระฆังเซน ระฆังทองเหลือง เป็นต้น

#ระฆังแต่งบ้าน #ระฆังแต่งสวน #ระฆังแต่งร้าน #ระฆังหน้าบ้าน #กระดิ่งแต่งบ้าน #กระดิ่งแต่งสวน #กระดิ่งแต่งร้าน #ระฆังหน้าบ้าน

Visitors: 295,921