ทะเบียนพาณิชย์

เว็บไซด์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ชื่อผู้ประกอบการ : ศรัญ ตติยากิตติ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ : สยามเบลล์ดอทคอม

ทะเบียนพาณิชยกิจเลขที่ : 3101400356222

บริการเว็บไซด์ : www.siambell.com

ชนิดแห่งพาณิชยกิจ : ของขวัญ ของที่ระลึก ของชำร่วย

ที่อยู่ : 145/531 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 คลองสอง

ต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ (Telephone) : 081-913 1733

E-mail : siambell@gmail.com

วันที่ได้รับเครื่องหมาย : 18 มกราคม 2553

ดูรายละเอียดได้ที่ www.trustmarkthai.com

                        

                      

Visitors: 304,020