บทกวีรำพึงรำพันถึงขั้นตอนการหล่อกระดิ่ง โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

   ดำดิน ปั้นเบ้า ใส่เตาสุม

ฟืนรุม ไฟโรม เข้าโหมเบ้า
ไม้ซาก สุมก่อ เป็นตอเตา
ลมเป่า เริงเปลว ขึ้นปลิวลม
 
     แม่เตา หลอมตั้ง กลางไฟเรือง
ทองเหลือง ละลายทอง ก็นองหลาม
สูบไฟ โหมไฟ ไล้ทองทาม
น้ำทอง เหลืองอร่าม เป็นน้ำริน
 
     รินทอง รองรอ ลงบ่อเบ้า
ลูกแล้ว ลูกเล่า ไม่สุดสิ้น
ต่อยเบ้า ทองพร่าง อยู่กลางดิน
สืบสาน งานศิลป์ สง่าทรง
 
     ลงลาย สลักลาย จนพรายพริ้ง
ลายอิ้ง หมากหวาย ไพรระหง
ดิน น้ำ ลม ไฟ ละลายลง
หลอมธาตุ ทระนง ตำนานคน
   
        เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
Visitors: 410,339