ความหมายของเสียงระฆังรถไฟที่สถานีรถไฟ

www.siambell.com  (ระฆังโรงเรียนสยามเบลล์)

ผลิตและจำหน่าย ระฆังรถไฟ ระฆังโรงเรียน ระฆังบาร์ ระฆังมวย ระฆังเรือ ระฆังโรงงาน ระฆังโรงอาหาร ระฆังโรงพัก เป็นงานทำมือ หล่อจากเนื้อทองเหลืองแท้ลงหิน ทำให้เสียงใสดังกังวาน มีสีเงิน และสีทอง

    

   

    

เสียงระฆังรถไฟที่สถานีรถไฟ

 ที่ด้านหน้าสถานีรถไฟทุกสถานี จะเห็นระฆังแขวนอยู่ เขาเอาไว้ทำอะไร

ระฆังอยู่คู่กับสถานีรถไฟมานานแสนนานแล้วครับ เขาเอาไว้ตีบอกสัญญาณก่อนที่รถไฟจะเข้าสถานี เพื่อบอกให้ผู้โดยสารที่กำลังรอรถไฟอยู่ได้รู้ว่า ขณะที่ตีระฆังรถไฟขบวนที่ตนรออยู่ได้มาถึงที่ไหนแล้ว และตีบอกสัญญาณเมื่อเวลารถไฟออกจากสถานีด้วย

     เสียงระฆังที่เราได้ยินเมื่อนับจำนวนครั้งที่ตีแล้ว บางทีก็เป็นจำนวนคี่ บางทีก็เป็นจำนวนคู่ หมายถึงอะไร
     รถไฟที่วิ่งผ่านสถานีต่าง ๆ จะวิ่งผ่านสองทิศทาง เขาเรียกว่าเที่ยวไป และเที่ยวกลับ
รถไฟเที่ยวไป หมายถึง รถไฟเที่ยวที่วิ่งออกจากสถานีกรุงเทพ(รวมทั้งรถไฟที่วิ่งออกจากสถานีอื่น ๆ ในลำดับถัดมาจากสถานีกรุงเทพ)ถึงสถานีปลายทางต่าง ๆ
     รถไฟเที่ยวกลับ หมายถึง รถไฟที่วิ่งออกจากสถานีต่าง ๆ เข้าสถานีกรุงเทพและรวมหมายถึงรถไฟที่วิ่งเข้าสถานีอื่น ๆ ก่อนสถานีกรุงเทพด้วย
     เสียงระฆังที่ตีเป็นจำนวนคี่ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมาของรถไฟเที่ยวไปเสียงระฆังที่เป็นจำนวนคู่ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมาของรถไฟเที่ยวกลับ
     สัญญาณระฆังนี้ทางสถานีจะตีบอกเมื่อรถไฟได้วิ่งผ่านสถานีก่อนที่จะมาถึงสถานีที่เรารอรถไฟอยู่ 2 สถานีเท่านั้น
     สมมติว่า ขณะนี้เรากำลังรอรถไฟอยู่ที่สถานีท่าเรือ เที่ยวไปสถานีสองสถานีก่อนถึงสถานีท่าเรือ คือ สถานีชุมทางบ้านภาชี และสถานีหนองวิวัฒน์ ตามลำดับ เที่ยวกลับสถานีสองสถานีก่อนถึงสถานีท่าเรือ คือ สถานีหนองโดนและสถานีบ้านหมอ ตามลำดับ

     สัญญาณระฆังที่ได้ยิน

1 ครั้ง (แก๊ง) หมายถึง ขณะนี้รถไฟได้ออกจากสถานีชุมทางบ้านภาชีมาแล้ว
5 ครั้ง(แก๊งแก๊ง แก๊งแก๊ง แก๊ง) หมายถึง รถไฟได้ออกจากสถานีหนองวิวัฒน์มาแล้วกำลังจะเข้าสถานีท่าเรือ
2 ครั้ง(แก๊งแก๊ง) หมายถึง รถไฟได้ออกจาสถานีหนองโดนมาแล้ว
4 ครั้ง(แก๊งแก๊ง แก๊งแก๊ง) หมายถึงรถไฟได้ออกจากสถานีบ้านหมอมาแล้วและกำลังจะเข้าสถานีท่าเรือ
ถ้าตี 3 ครั้ง โดยทิ้งระยะเท่า ๆ กัน (แก๊ง แก๊ง แก๊ง) หมายถึงว่า รถไฟที่จอดรับผู้โดยสารอยู่กำลังออกจากสถานี สัญญาณนี้จะตีเมื่อทางสถานีเห็นว่าผู้โดยสารได้ขึ้นลงจากขบวนรถเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณ คุณ สมพงษ์ บุตตะคุณ นายสถานีท่าเรือ ผู้ให้ข้อมูล
 
#ระฆังโรงเรียน #ระฆังรถไฟ #ระฆังเรื่อ #ระฆังมวย #ระฆังบาร์ #ระฆังสยามเบลล์ #สยามเบลล์ #siambell #ระฆังโรงงาน #ระฆังโรงอาหาร #ระฆังโรงพัก
 
 
 
ที่มา : oknation
Visitors: 354,723