ความหมายของเสียงระฆังที่สถานีรถไฟ

 เสียงระฆังที่สถานีรถไฟ

 

     ที่ด้านหน้าสถานีรถไฟทุกสถานี จะเห็นระฆังแขวนอยู่ เขาเอาไว้ทำอะไร
ระฆังอยู่คู่กับสถานีรถไฟมานานแสนนานแล้วครับ เขาเอาไว้ตีบอกสัญญาณก่อนที่รถไฟจะเข้าสถานี เพื่อบอกให้ผู้โดยสารที่กำลังรอรถไฟอยู่ได้รู้ว่า ขณะที่ตีระฆังรถไฟขบวนที่ตนรออยู่ได้มาถึงที่ไหนแล้ว และตีบอกสัญญาณเมื่อเวลารถไฟออกจากสถานีด้วย
     เสียงระฆังที่เราได้ยินเมื่อนับจำนวนครั้งที่ตีแล้ว บางทีก็เป็นจำนวนคี่ บางทีก็เป็นจำนวนคู่ หมายถึงอะไร
     รถไฟที่วิ่งผ่านสถานีต่าง ๆ จะวิ่งผ่านสองทิศทาง เขาเรียกว่าเที่ยวไป และเที่ยวกลับ
รถไฟเที่ยวไป หมายถึง รถไฟเที่ยวที่วิ่งออกจากสถานีกรุงเทพ(รวมทั้งรถไฟที่วิ่งออกจากสถานีอื่น ๆ ในลำดับถัดมาจากสถานีกรุงเทพ)ถึงสถานีปลายทางต่าง ๆ
     รถไฟเที่ยวกลับ หมายถึง รถไฟที่วิ่งออกจากสถานีต่าง ๆ เข้าสถานีกรุงเทพและรวมหมายถึงรถไฟที่วิ่งเข้าสถานีอื่น ๆ ก่อนสถานีกรุงเทพด้วย
     เสียงระฆังที่ตีเป็นจำนวนคี่ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมาของรถไฟเที่ยวไปเสียงระฆังที่เป็นจำนวนคู่ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมาของรถไฟเที่ยวกลับ
     สัญญาณระฆังนี้ทางสถานีจะตีบอกเมื่อรถไฟได้วิ่งผ่านสถานีก่อนที่จะมาถึงสถานีที่เรารอรถไฟอยู่ 2 สถานีเท่านั้น
     สมมติว่า ขณะนี้เรากำลังรอรถไฟอยู่ที่สถานีท่าเรือ เที่ยวไปสถานีสองสถานีก่อนถึงสถานีท่าเรือ คือ สถานีชุมทางบ้านภาชี และสถานีหนองวิวัฒน์ ตามลำดับ เที่ยวกลับสถานีสองสถานีก่อนถึงสถานีท่าเรือ คือ สถานีหนองโดนและสถานีบ้านหมอ ตามลำดับ
     สัญญาณระฆังที่ได้ยิน
1 ครั้ง (แก๊ง) หมายถึง ขณะนี้รถไฟได้ออกจากสถานีชุมทางบ้านภาชีมาแล้ว
5 ครั้ง(แก๊งแก๊ง แก๊งแก๊ง แก๊ง) หมายถึง รถไฟได้ออกจากสถานีหนองวิวัฒน์มาแล้วกำลังจะเข้าสถานีท่าเรือ
2 ครั้ง(แก๊งแก๊ง) หมายถึง รถไฟได้ออกจาสถานีหนองโดนมาแล้ว
4 ครั้ง(แก๊งแก๊ง แก๊งแก๊ง) หมายถึงรถไฟได้ออกจากสถานีบ้านหมอมาแล้วและกำลังจะเข้าสถานีท่าเรือ
ถ้าตี 3 ครั้ง โดยทิ้งระยะเท่า ๆ กัน (แก๊ง แก๊ง แก๊ง) หมายถึงว่า รถไฟที่จอดรับผู้โดยสารอยู่กำลังออกจากสถานี สัญญาณนี้จะตีเมื่อทางสถานีเห็นว่าผู้โดยสารได้ขึ้นลงจากขบวนรถเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณ คุณ สมพงษ์ บุตตะคุณ นายสถานีท่าเรือ ผู้ให้ข้อมูล
 
 
 
ที่มา : oknation

 • กระบวนการหล่อกระดิ่ง ๑. การขึ้นรูปหุ่นกระดิ่งนำดินจอมปลวกหรือดินเหนียวมาผสมกับขี้วัวที่บดร่อนละเอียดในกะละมังคลุกเคล้าให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนแล้วใส่ลงไปในกระป๋องที่ใช้เป็นแบบกดให้แน...

 • กรรมวิธีการหล่อกระดิ่งแบบขี้ผึ้งหาย (พิมพ์สุก) ขั้นตอนที่ 1:เตรียมดินโดยนำดินโพน หรือดินจอมปลวกมาผสมกับมูลวัวในอัตราส่วนดิน 2 ส่วน มูลวัว 1 ส่วนแล้วนำมาคลุกเคล้ากัน และตำจนเป็นเนื้...

 • การหล่อระฆังแบบโบราณ ความหมาย คตินิยม ประเพณี ระฆังจัดเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งใช้การตี หรือกระทุ้งเพื่อให้เกิดเสียงดังเสียงที่ตีจัดเข้าเป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงความหมายในจุดประส...

 • กระดิ่งกับวัฒนธรรมไทย เมื่อพูดถึงกระดิ่ง คงไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จัก ตรงกันข้ามกับรู้สึกคุ้นเคยกับมันอย่างดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง(แม้แต่เสียงกระดิ่งขายไอศกรีม)แต่ไม่มีใครรู้ว่ากระดิ่...

 • ส่วนประกอบของกระดิ่ง(Composition of Bells) 1)ตัวกระดิ่ง (Bell body)เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของกระดิ่งกระดิ่งจะมีลักษณะสวยงามหรือไม่ขึ้นอยู่กับบอดี้เป็นสำคัญการแบ่งประเภทของกระด...

 • สิ่งเสริมดวง 9 อย่าง ซินแสชื่อดังหลายสำนัก เห็นตรงกันว่า หากท่านต้องการขจัดปัดเป่าสิ่งอันเป็นอัปมงคล ภยันตราย หรืออุปสรรคต่าง ๆ ให้ห่างไกล และต้องการเพิ่มมงคล เสริมลาภ เสริมด...

 • ดำดิน ปั้นเบ้า ใส่เตาสุม ฟืนรุม ไฟโรม เข้าโหมเบ้า ไม้ซาก สุมก่อ เป็นตอเตา ลมเป่า เริงเปลว ขึ้นปลิวลม แม่เตา หลอมตั้ง กลางไฟเรือง ทองเหลือง ละลายทอง ก็นองหลาม สูบไฟ โหมไฟ ไล้ทองทา...

 • 12ราศี
  คนโบราณได้จินตนาการรูปร่างของกลุ่มดาวต่างๆ ซึ่งไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้คิดค้นจักรราศีก่อนคนอื่น เเต่ตำนานจักราศีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคงไม่พ้นจักราศีของกรีก ที่มีตำนานเเบบย่อๆดัง...

 • "กระพรวน" คือโลหะที่มีลักษณะเป็นลูกกลมกลวง มีลูกโลหะเล็กๆอยู่ข้างในเพื่อให้เกิดเสียง ตามความเชื่อโบราณถือว่า กระพรวนเป็นของศักสิทธิ์ เมื่อทำการเขย่าให้กระพรวนเกิดเสียงดังจะช่วยปัดเ...

 • กระพรวนนำโชค.jpg
  "กระพรวน" คือโลหะที่มีสัญลักษณ์เป็นลูกกลมกลวง มีลูกโลหะเล็กๆอยู่ข้างในเพื่อให้เกิดเสียง ตามความเชื่อโบราณ ถือว่ากระพรวนเป็นของศักสิทธิ์ เมื่อทำการเขย่าให้กระพรวนเกิดเสียงดังจะช่วยป...

 • กระดิ่งลงหิน.jpg
  กระดิ่งกับวัฒนธรรมไทย เป็นของที่อยู่คู่กันมานานหลายศตวรรษ โดยเฉพาะวัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับพุทธศาสนา คนไทยเรามีความเชื่อว่า กระดิ่งคือสัญลักษณ์ของความดี ความสุข ความสงบร่...
Visitors: 261,496