ความหมายของเสียงระฆังรถไฟที่สถานีรถไฟ

www.siambell.com  (ระฆังโรงเรียนสยามเบลล์)

ผลิตและจำหน่าย ระฆังรถไฟ ระฆังโรงเรียน ระฆังบาร์ ระฆังมวย ระฆังเรือ ระฆังโรงงาน ระฆังโรงอาหาร ระฆังโรงพัก เป็นงานทำมือ หล่อจากเนื้อทองเหลืองแท้ลงหิน ทำให้เสียงใสดังกังวาน มีสีเงิน และสีทอง Tel. 081-913 1733 Line ID : @siambell

    

   

    

เสียงระฆังรถไฟที่สถานีรถไฟ

 ที่ด้านหน้าสถานีรถไฟทุกสถานี จะเห็นระฆังแขวนอยู่ เขาเอาไว้ทำอะไร

ระฆังอยู่คู่กับสถานีรถไฟมานานแสนนานแล้วครับ เขาเอาไว้ตีบอกสัญญาณก่อนที่รถไฟจะเข้าสถานี เพื่อบอกให้ผู้โดยสารที่กำลังรอรถไฟอยู่ได้รู้ว่า ขณะที่ตีระฆังรถไฟขบวนที่ตนรออยู่ได้มาถึงที่ไหนแล้ว และตีบอกสัญญาณเมื่อเวลารถไฟออกจากสถานีด้วย

     เสียงระฆังที่เราได้ยินเมื่อนับจำนวนครั้งที่ตีแล้ว บางทีก็เป็นจำนวนคี่ บางทีก็เป็นจำนวนคู่ หมายถึงอะไร
     รถไฟที่วิ่งผ่านสถานีต่าง ๆ จะวิ่งผ่านสองทิศทาง เขาเรียกว่าเที่ยวไป และเที่ยวกลับ
รถไฟเที่ยวไป หมายถึง รถไฟเที่ยวที่วิ่งออกจากสถานีกรุงเทพ(รวมทั้งรถไฟที่วิ่งออกจากสถานีอื่น ๆ ในลำดับถัดมาจากสถานีกรุงเทพ)ถึงสถานีปลายทางต่าง ๆ
     รถไฟเที่ยวกลับ หมายถึง รถไฟที่วิ่งออกจากสถานีต่าง ๆ เข้าสถานีกรุงเทพและรวมหมายถึงรถไฟที่วิ่งเข้าสถานีอื่น ๆ ก่อนสถานีกรุงเทพด้วย
     เสียงระฆังที่ตีเป็นจำนวนคี่ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมาของรถไฟเที่ยวไปเสียงระฆังที่เป็นจำนวนคู่ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมาของรถไฟเที่ยวกลับ
     สัญญาณระฆังนี้ทางสถานีจะตีบอกเมื่อรถไฟได้วิ่งผ่านสถานีก่อนที่จะมาถึงสถานีที่เรารอรถไฟอยู่ 2 สถานีเท่านั้น
     สมมติว่า ขณะนี้เรากำลังรอรถไฟอยู่ที่สถานีท่าเรือ เที่ยวไปสถานีสองสถานีก่อนถึงสถานีท่าเรือ คือ สถานีชุมทางบ้านภาชี และสถานีหนองวิวัฒน์ ตามลำดับ เที่ยวกลับสถานีสองสถานีก่อนถึงสถานีท่าเรือ คือ สถานีหนองโดนและสถานีบ้านหมอ ตามลำดับ

     สัญญาณระฆังที่ได้ยิน

1 ครั้ง (แก๊ง) หมายถึง ขณะนี้รถไฟได้ออกจากสถานีชุมทางบ้านภาชีมาแล้ว
5 ครั้ง(แก๊งแก๊ง แก๊งแก๊ง แก๊ง) หมายถึง รถไฟได้ออกจากสถานีหนองวิวัฒน์มาแล้วกำลังจะเข้าสถานีท่าเรือ
2 ครั้ง(แก๊งแก๊ง) หมายถึง รถไฟได้ออกจาสถานีหนองโดนมาแล้ว
4 ครั้ง(แก๊งแก๊ง แก๊งแก๊ง) หมายถึงรถไฟได้ออกจากสถานีบ้านหมอมาแล้วและกำลังจะเข้าสถานีท่าเรือ
ถ้าตี 3 ครั้ง โดยทิ้งระยะเท่า ๆ กัน (แก๊ง แก๊ง แก๊ง) หมายถึงว่า รถไฟที่จอดรับผู้โดยสารอยู่กำลังออกจากสถานี สัญญาณนี้จะตีเมื่อทางสถานีเห็นว่าผู้โดยสารได้ขึ้นลงจากขบวนรถเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณ คุณ สมพงษ์ บุตตะคุณ นายสถานีท่าเรือ ผู้ให้ข้อมูล
 
#ระฆังโรงเรียน #ระฆังรถไฟ #ระฆังเรื่อ #ระฆังมวย #ระฆังบาร์ #ระฆังสยามเบลล์ #สยามเบลล์ #siambell #ระฆังโรงงาน #ระฆังโรงอาหาร #ระฆังโรงพัก
 
 
 
ที่มา : oknation
Visitors: 407,566