ส่วนประกอบต่างๆของกระดิ่ง

ส่วนประกอบของกระดิ่ง (Composition of Bells)

1)       ตัวกระดิ่ง (Bell body) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของกระดิ่ง กระดิ่งจะมีลักษณะสวยงามหรือไม่ขึ้นอยู่กับบอดี้เป็นสำคัญ การแบ่งประเภทของกระดิ่งโดยพิจารณาจากตัวกระดิ่งโดยมีหลักเกณฑ์การแบ่งคร่าว ๆ ได้ดังนี้

1.1) แบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ทองเหลือง สำริด (เป็นส่วนผสมระหว่างทองแดง ดีบุก และนิเกิล ให้เสียงที่กังวานกว่าวัสดุอื่น) เซรามิคหรือพอร์ชเลน (นิยมในการทำเป็นกระดิ่งล โดยเฉพาะในแบบญี่ปุ่น) เหล็กหล่อ หรืออัลลอยด์
1.2)แบ่งตามกรรมวิธีการผลิต ได้แก่การหล่อแบบหล่อเท คือการขึ้นแบบกระดิ่งด้วยปูน หรือโลหะแล้วเทเนื้อวัสดุที่หลอมแล้วลงไปในเบ้าหล่อ กับการหล่อแบบปั้นหุ่นขี้ผึ้ง คือการปั้นหุ่นด้วยดินแล้วโอบขี้ผึ้งกลึงลาย จากนั้นจึงแทนที่ขี้ผึ้งด้วยเนื้อวัสดุหลอม
1.3)แบ่งตามรูปทรง หรือลวดลาย ได้แต่ กระดิ่งปากบาน กระดิ่งทรงไทย ลายเทพพนม ลายดอกบัว เป็นต้น
 

2)       หูกระดิ่ง(Bell ear)   เป็นส่วนที่อยู่ต่อติดด้านบนของตัวกระดิ่ง รูปร่าง รูปทรง และลวดลายก็จะแตกต่างกันไป แต่จะต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับตัวกระดิ่งจึงจะสวยงาม ที่สำคัญจะต้องมีความแข็งแรง ทนทาน เพราะต้องรับน้ำหนักของตัวกระดิ่งเป็นระยะเวลานาน

 

3)      ลายกระดิ่ง (Bell printing-Emboss) มีทั้งแบบที่เป็นลายพิมพ์ใน และพิมพ์นูน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ รูปทรงของกระดิ่ง เทคนิคการผลิต วัสดุที่ใช้ ลายกระดิ่งนอกจากมีความสำคัญในด้านให้ความสวยงามกับกระดิ่งแล้ว ยังบ่งบอกคุณค่าและความหมายทางวัฒนธรรมอีกด้วย

 

4)      ตุ้มตี (Hitting ball) เป็นวัตถุชิ้นเล็ก ๆ ที่อยู่ภายในตัวกระดิ่ง และก่อให้เกิดเสียงดังกังวานเมื่อกระทบกับตัวกระดิ่งที่ปากกระดิ่ง ส่วนใหญ่จะใช้วัสดุเดียวกันกับวัสดุที่ใช้หล่อตัวกระดิ่งและหล่อกันแบบง่าย ๆ เนื่องจากเป็นชิ้นงานที่อยู่ภายในซึ่งมองไม่ค่อยเห็นจึงไม่มีผลต่อความสวยงาม 

 

5)      ใบกระดิ่ง (Bell leaf) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กระดิ่งเกิดเสียง เนื่องจากเป็นส่วนที่ต้องรับลมเพื่อนำพาตุ้มตีให้กระทบกับปากกระดิ่ง ขนาดของใบกระดิ่งไม่ควรใหญ่หรือเล็กเกินไป เพราะจะทำให้น้ำหนักไม่เหมาะสม และไม่สวยงาม ขนาดของใบกระดิ่งที่เหมาะสมคือ ความกว้างของใบต้องไม่น้อยกว่าความกว้างของปากกระดิ่ง และความสูงของใบต้องไม่น้อยกว่าความสูงของกระดิ่ง วัสดุที่นำมาใช้ทำใบกระดิ่งมีหลายอย่างซึ่งต้องพิจารณาตามความสวยงาม ทนทาน การกินลม เช่น ทองเหลือง แสตนเลส อลูมิเนียม เป็นต้น

 

6)      ด้ามจับกระดิ่ง (Bell holder) กรณีเป็นกระดิ่งมือ(Hand bell) จะมีส่วนที่เป็นด้ามของกระดิ่งเพื่อใช้มือจับเขย่า สั่น ให้เกิดเสียงแทนลม กระดิ่งมือจะไม่มีส่วนที่เรียกว่าใบกระดิ่ง

Visitors: 407,570