กระดิ่งติดประตู ระฆังติดประตู กระดิ่งแขวนประตู ระฆังแขวนประตู

      

         

   

กระดิ่งติประตู ระฆังติดประตู ใช้แขวนหรือติดที่ประตูบ้าน ร้านค้า สำนักงาน เพื่อความสวยงาม เสริมฮวงจุ้ย เรียกทรัพย์ เรียกโชคเรียกลาภ นอกจากนั้นการใช้กระดิ่งแขวนประตูหรือติดที่ประตู ทำให้เกิดเสียงเมื่อมีลุกค้าเข้าร้าน ใช้ได้ทั้งประตูบานเลื่อนและประตูผลัก ประตูกระจก ประตูไม้ เป็นงานละเอียด สวยงาม เสียงกังวาน

#กระดิ่งติดประตู #กระดิ่งแขวนประตู #ระฆังติดประตู #ระฆังแขวนประตู

Visitors: 292,419