ทะเบียนพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์

                                        

เว็บไซด์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

       This Web Site is registered with the Department of Business Development,

                             the Ministry of Commerce of Thailand

                                 ชื่อผู้ประกอบการ :  ศรัญ ตติยากิตติ

                                  (Owner name) :  Saran Tatiyakitti

          ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ :  สยามเบลล์ดอทคอม

                             (Company name) :  www.siambell.com

                      ทะเบียนพาณิชยกิจเลขที่ :  3101400356222

           บริการเว็บไซด์ (Website name) :  www.siambell.com

                             ชนิดแห่งพาณิชยกิจ :  ของขวัญ ของที่ระลึก ของชำร่วย

                            (Type of business) :  Gifts & Souvenir

                                                   ที่อยู่ :  145/531 ซอย ซอยเคหะร่มเกล้า 64 คลองสอง

                                                              ต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

                                           (Address) :  145/531 Keaharomklao 64 KHET LAT

                                                              KRABANG KHLONG SONG TON NUN

                                                              BANGKOK 10520

                          โทรศัพท์ (Telephone) :  0819131733

                                      โทรสาร (Fax) :  029184531

                                                 E-mail :  siambell@gmail.com

                            วันที่ได้รับเครื่องหมาย :  18 มกราคม 2553

                                 Registered date :  18th January 2010

                                        วันที่หมดอายุ :  -

                                        Expire date :  -

 

                              ดูรายละเอียดได้ที่ www.trustmarkthai.com

                        Details can be found at www.trustmarkthai.com

                      

Visitors: 303,519