รายการสินค้าทั้งหมดของร้านสยามเบลล์

Siam Bell (สยามเบลล์) เราคือผู้ผลิตและจำหน่าย กระดิ่งทองเหลือง กระดิ่งสำริด (สัมฤทธิ์) กระดิ่งลงหิน กระดิ่งช่อฟ้า กระดิ่งคริสต์มาส กระดิ่งด้าม กระดิ่งลม กระดิ่งติดประตู กระดิ่งแต่งบ้าน กระดิ่งแต่งสวน กระดิ่งอิินเดีย ระฆังทองเหลือง ระฆังสำริด (สัมฤทธิ์) ระฆังลงหิน ระฆังลม ระฆังโรงเรียน ระฆังรถไฟ ระฆังโบสถ์ ระฆังติดประตู ระฆังแต่งบ้าน ระฆังแต่งสวน ระฆังอินเดีย รับประกันคุณภาพ และบริการ ด้วยประสบการณ์กว่ายี่สิบปี เป็นสินค้า OTOP และได้รับเครื่องหมาย DBD silver จากกระทรวงพานิชย์ สนใจสินค้า

โทร. 081-9131733  Line ID : siambell

 

 

#กระดิ่งทองเหลืิอง #กระดิ่งสัมฤทธิ์ #กระดิ่งลม #กระดิ่งสำริด #กระดิ่งลงหิน #กระดิ่งด้าม #กระดิ่งมือ #กระดิ่งติดประตู #กระดิ่งอินเดีย #กระดิ่งวัด #กระดิ่งช่อฟ้า #กระดิ่งใบโพธิ์ #ระฆังทองเหลือง #ระฆังสัมฤทธิ์ #ระฆังวัด #ระฆังลม #ระฆังสำริด #ระฆังลงหิน #ระฆังโรงเรียน #ระฆังรถไฟ #ระฆังโบสถ์ #ระฆังแต่งบ้าน #ระฆังแต่งสวน #ระฆังอินเดีย 

Visitors: 303,519